Nå kan Heko Elektronikk tilby et helt nytt produkt, som integrerer alle dokumentene til firmaer som er involvert i bygg- og anleggsbransjen. Dette gir lavere risiko i prosjektene og større sporbarhet og oversikt. I tillegg sørger det for å gjøre det mye enklere å koordinere og kartlegge eventuelle behov for endringer underveis.

Med Open Text-systemet for bygg og anlegg får firmaet ditt kontroll på alt som er generert av tekst og dokumenter i et prosjekt, helt ned til den enkelte e-post. Du får med maler for kontrakter, og retningslinjer og løsninger for håndtering av dokumentene, fremtidig arkivering, osv. Dette forenkles betydelig ved at løsningen er tilpasset mange ulike standarder, deriblant de mest brukte som for eksempel NS 3451. Det er også lagt vekt på å tilpasse programvaren til de mange forskjellige kravene til håndtering av dokumenter som er nedfelt i norsk lov.

I tillegg kan du bruke denne programvaren til å foreta adgangskontroll, eller for den saks skyld også til timeregistrering iMSN_Template arbeidsstokken. Generelt sett er det et genialt program å ha for å føre oversikt over personalets oppgaver og arbeidsflyten, i tillegg at personalavdelingen, lønn, regnskap, osv. også vil kunne bruke det til generell administrativ håndtering av dokumenter.

Selvfølgelig er programmet lett å kombinere og integrere med alle de andre programmene du trenger i hverdagen, som for eksempel Office, Outlook og andre programmer inkludert de som har med tilvirkning og konstruksjon å gjøre. Selv kontrollen med overleveringer, kontraktslutninger, leveranser, osv. kan enkelt foretas inne i dette systemet. Du kan til og med få alt dette tilgjengelig på mobilen ved hjelp av en enkel app, som gjør det utrolig praktisk og nyttig for byggeledere i felten, som ikke lenger trenger å dra fra byggeplass til kontor for å undersøke relevante dokumenter.

Open Text er en løsning som kan forenkle hverdagen til et entreprenørfirma nesten til det ugjenkjennelige.