Åpen kildekode, som på engelsk omtales som «open source code» eller bare «open source» er et begrep som benyttes flittig innen programvareutvikling. Mange av verdens aller mest kjente programvarer, som for eksempel Linux og Android, er helt eller delvis basert på åpen kildekode. Dessuten er praktisk talt alle apper og nettløsninger på en eller annen måte basert på åpen kildekode, enten i form av ferdige moduler, programvare på servere eller lignende.

Desentralisert åpen programvareutvikling

Åpen kildekode er motsatsen til proprietær lukket kode, som for eksempel Windows eller kommersielle spill eller andre apper. En løsning basert på åpen kildekode er åpen og tilgjengelig for alle, noe som betyr at hvem som helst kan undersøke, endre og videreutvikle programvaren. Det betyr selvfølgelig ikke at noen kan gå inn og endre i Linux på egen hånd, åpne kildekode-utvikling av systemer som Linux bygger på en desentralisert utviklingsmodell med en formalisert utviklingsprosess med godkjenning i flere steg.

Lisenser som beskytter åpen kildekode-materialet

Åpen kildekode publiseres og distribueres vanligvis under en gitt lisens, der GNU General Public License (GPL) er den aller vanligste. Denne lisensen begrenser hvordan koden kan benyttes og videreutvikles, for å beskytte den mot å ende opp som lukket, proprietær kode.

GPL-lisensen stiller blant annet krav til at også programvare som er delvis basert på GPL-lisensiert åpen kildekode skal publiseres med en GPL-lisens. Det bidrar til at programvaren fortsetter å være åpen kildekode.

Hvorfor åpen kildekode?

Det finnes mange gode argumenter for bruk av åpen kildekode, både for samfunnet, enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. I utgangspunktet bygger tanken om åpen kildekode på et ønske om at grunnleggende programmeringsverktøy, systemer og apper skal være universelt tilgjengelige. Det gjelder også for eksempel LibreOffice og lignende konkurrenter til kommersielle alternativer.

Samtidig er det helt andre grunner som gjør at 100 % av verdens 500 mest høypresterende supercomputer, 96,3 % av verdens topp 1 million servere og omtrent 90 % av alle skyløsninger kjører på Linux. Det har helt enkelt vist seg at et operativsystem utviklet som åpen kildekode er optimalt for drift av komplekse serverløsninger. Linux er en sikker og trygg løsning fordi alle kan lese og verifisere kildekoden, samtidig som det også er mulig å bygge fleksible løsninger på åpen kildekode. I tillegg er det mange kommersielle selskaper som utvikler og leverer tjenester knyttet til Linux – noe som ytterligere forsterker operativsystemets dominans.

Fremtiden til åpen kildekode

Åpen kildekode vil uten tvil fortsette å spille en dominerende rolle innen for eksempel serverdrift og utvikling. Det er Linux, sammen med flere andre database- og utviklingsløsninger, garantist for. Når det gjelder privatmarkedet er bildet noe mer blandet, da enkelheten til Windows, iOS og Android (med proprietære Google Play-tjenester) er brukervennlige og attraktive løsninger for privatpersoner. Drømmen om åpen kildekode på privatmarkedet lever likevel også videre.