Programvareutvikling, noen vil kalle det for programmering eller «koding», er en helt sentral del av det moderne samfunnet. Det er ingen deler av den moderne verden som fungerer uten datasystemer, og operativsystem, skyløsninger og apper må hele tiden utvikles. Alt er online: mennesker, spill, bonuskoder som Rizk Bonus, turneringer, og tro det eller ei, for at det skal vises på nettet, må det være koding involvert. Vi ser nærmere på noen spennende og interessante trender i 2022.

DevSecOps – sikkerhet integrert i alle deler av utviklingen

Begrepet «DevOps» benyttes ofte innen programvareutvikling, og handler i stort om å føre utvikling og drift nærmere hverandre. Utviklingssyklusene skal være korte, og utviklere vil få umiddelbar tilbakemelding om ting som ikke fungerer. DevOps overlapper med det som kalles for agile utviklingsmetoder.

Sikkerhet er alltid viktig i forbindelse med programvareutvikling, men dette temaet har kommet enda mer i søkelyset i løpet av nyere tid. Store selskaper, organisasjoner og myndigheter har blitt rammet av ransomware-angrep, som forstyrrer driften og kan koste milliardbeløp. Det er her DevSecOps kommer inn i bildet. Tanken er at sikkerhet skal være en like integrert del av utviklingen som drift, og at alle løsninger utvikles med en såkalt «zero trust»-modell. Det betyr at en programvareløsning i utgangspunktet aldri skal stole på noen annen komponent, men alle deler skal verifisere hverandre.

Low-code, no-code og artifisiell intelligens

Mennesker er flinke til å kode, men samtidig er det en grunn til at de fleste mennesker også foretrekker å programmere i høynivåspråk. Det finnes store forskjeller mellom hvordan et menneske tenker og hvordan en prosessor fungerer, og de fleste programmeringsspråk befinner seg allerede heldigvis et sted relativt langt fra de individuelle instruksjonene i prosessoren. I tillegg finnes det et stort behov for å lage nye programvareløsninger på en rask og enkel måte, noe som åpner for såkalt low-code og no-code, i noen tilfeller også kombinert med artifisiell intelligens.

Begrepet low-code benyttes om utviklingsløsninger der programmeringen er forenklet, slik at det er mulig å bygge prosesser og apper med noen få kommandoer eller kombinasjoner av ferdige moduler. Tilsvarende benyttes no-code om løsninger der det er mulig å lage egne apper helt uten koding. Det finnes allerede mange eksempler på dette innen for eksempel BI og rapportering, men vi ser det nå også innenfor mange andre områder.  

Skyløsninger og big data

En stadig større andel av verdens programvareløsninger kjører i skyen, og utvikling av skybaserte systemer, apper og rammeverk blir alt viktigere. Det er helt enkelt svært få utviklere som bare vil jobbe med lokale programmer og apper i 2022. Det stiller selvfølgelig nye krav, men åpner også opp for helt nye muligheter – både når det gjelder rask utvikling og ekstremt fleksibel skalering.

Big data er et annet område som i noe grad overlapper med fokuset på sky. Moderne programvareløsninger som utvikles i 2022 må legge til rette for effektiv innhenting av ekstreme mengde data, som skal behandles, lagres og analyseres. Denne utviklingen henger selvfølgelig også sammen med artifisiell intelligens, et område som mange utvikler også vil jobbe med i 2022.