Heko leverer løsninger for dokumentene dine, og ordner med integrasjonen i helhetlige informasjonssystemer. Gjennom salg av produkter som forbedrer kommunikasjon, sørger Heko for å muliggjøre et bedre og mer effektivt samarbeid mellom kundene og deres partnere. På dette området er Heko størst i Norden, og jobber særlig med løsninger innen det som kalles StreamServe.

Å være skandinavisk lisensutsteder for StreamServe innebærer at Heko har ansvar for vedlikeholdet for de aller fleste kundene av dette produktet både i Norge, Sverige og Danmark. Det er selvfølgelig også Heko som står for support og støttetjenester både før, under og etter installeringen av StreamServe. Videre kan Heko også tilby tjenester på en rekke relaterte felter, fra workshops om implementering til diverse typer kurs og utviklingsprogrammer.

Noe av det Heko jobber mest med er ddocument-97576_960_720et som kalles kommunikasjonsstyring og kommunikasjonsstrategi. Det dreier seg om at kundene skal ha mulighet til å kommunisere med sine kunder og partnere på en bedre og mer effektiv måte enn før. En bedre styring på dette åpnae man gjennom automatisering av utformingen og presentasjonen av viktige dokumenter av alle slags typer og formater, med en strømlinjeforming som overstyrer enkeltstående underliggende applikasjoner.

Heko jobber også med å utvikle grensesnittet mot andre systemer og mot standardformater som brukes innenfor de ulike relevante bransjene. Det gjelder for eksempel grensesnitt som brukes til å håndtere dokumentene, eller mer spesifikt unike typer dokumenter som for eksempel regninger. Et særlig viktig område er grensesnittet ut mot kundene. I tillegg må disse løsningene integreres opp mot andre aktører.

Det er krevende oppgaver vi her snakker om, men Heko har oversikten. Ikke tenk at dere trenger å fortsette som i dag med et utall systemer for dokumentasjon, arkivering og kommunikasjon innad i bedriften. Det finnes allerede fremtidsløsninger som skaper ett helhetlig system, og Heko er der i dag.