Selv i den nye papirløse hverdagen er håndteringen av dokumenter minst like viktig som før, både av juridiske og økonomiske hensyn. Dersom bedriften din har behov for å forbedre sin kompetanse på dette området og få kontroll på flyten av dokumenter en gang for alle, er det en god idé å henvende seg til Heko Elektronikk for rådgivning. En slik konsultasjon er en svært kostnadseffektiv måte for å forbedre arbeidsprosesser og redusere kostnader.

Hva slags behov har firmaet ditt? Dette er egentlig det avgjørende spørsmålet, og nesten uansett hvor skoen trykker vil Heko kunne hjelpe deg. Det er fordi Heko Elektronikk har flere tiårs erfaring på dette feltet og mange kyndige fagfolk som har viet sitt yrkesliv til å skape ryddige, kreative og strømlinjeformede løsninger for håndtering av dokumenter. Enten det gjelder arkivering, saksbehandling, styring av innhold, kontroll av dokumenter, verifisering, eller hva det måtte være, så har Heko løsninger og gode råd til deg.

Heko har særlig lagt vekt på å utvikdownload (43)le kompetanse innen behovsanalyse. Det betyr at konsulenten på kort tids varsel kan gå inn i din bedrift og raskt og effektiv danne seg et inntrykk av de behovene som finnes og de forbedringene som er nødvendige, ønskelige eller mulige. Et viktig aspekt ved dette er at Heko i motsetning til enkelte andre aktører legger stor vekt på brukerperspektivet, og ikke bare kjører frem en løsning som spesialister anser som mest tilfredsstillende teknisk.

Rent konkret kan Hekos konsulenter gå inn på områder som lover og regler og oppfølgingen av disse i teori og praksis, genereringen av nye arkiver og systemer, ideer for informasjonsstrukturering, og selvfølgelig kostnadsanalyser som i et «lean» miljø er helt avgjørende. En viktig del av dette er også opplæring av nøkkelpersonale for å unngå at det gjøres grunnleggende og kostbare feil i løpet av en eventuell omlegging.