Tjenesteytere som tilbyr kvalifiserte sertifikater har en lovmessig forpliktelse til å gjennomføre sin virksomhet på en måte som er forsvarlig og sikrer både pålitelighet, bærekraftighet og funksjonalitet i tjenestene. Fremfor alt skal det også legges stor vekt på å ivareta sikkerheten.

Dersom man skal tilby og sende ut kvalifiserte sertifikater er man nødt til å benytte seg av systemer og produkter som har stor pålitelighet og kan beskyttes mot senere og uregelmessige endringer eller tilpasninger. Det skal også være en sikring av innholdet rent teknisk, samt selvfølgelig med hensyn til kryptering, i de underliggende prosessene. I henhold til norsk lov må disse produktene og systemene være godkjente av dertil egnede organer og dessuten være tilpasset allmenne standarder i EØS-området.

I tillegg må den som utsteder kvalifiserte sertifikater til en hver til ha på plass passende tiltak for å beskytte sertifikatene mot forfalskning, hvilket selvfølgelig kan føre til mange typer bedrageri og lav notoritet for sertifikatene som sådan. Eventuelle fremstillingsdata for signatur skal være fortrolige og underlagt beskyttelse og taushetsplikt. Det certificate-150376_960_720skal også være en fortløpende oppdatering av katalogtjenesten som registrerer slike sertifikater, og et system som gjør det enkelt både å trekke tilbake et sertifikat og automatisk registrere nøyaktig tidspunkt både for når sertifikater trer i kraft og når de trekkes tilbake.

Ett av de viktigste kravene når det gjelder håndteringen av sertifikater er at alt av opplysninger som er relevant for utstedelsen skal oppbevares i minst 10 år, og etter skjønn også kan kreves oppbevart enda lenger. Det er særlig dette punktet som får mange til å kontakte Heko Elektronikk for å finne ut mer om de siste løsningene for håndtering av dokumenter, men ofte viser det seg også at Heko kan hjelpe til med mange beslektede problemstillinger, herunder skrivebeskyttelse, kryptografi, sikring av signaturer og registrering av sertifikater. Derfor har Heko utviklet seg til å bli en aktør som tilbyr helhetlige løsninger på dette området.