Virtuell virkelighet gir muligheter som vi tidligere bare kunne drømme om, med fantastiske opplevelser fra din egen stue. Det er til og med mulig å benytte virtuell virkelighet når du spiller på odds, da kan det være greit med en sportsbetting bonuskode. Mulighetene er ubegrensede med virtuell virkelighet.

Historien

Over lang tid har virtuell virkelighet være noe som ulike leverandører har prøvd å finne gode løsninger for, med varierende hell. Allerede på tidlig 80-tall fantes det forsøk med ulike former for skjermer festet i hjelmer som skulle simulere en virtuell virkelighet. Datidens grafikk og kapasiteten til systemene gjorde at dette aldri ble veldig populært.

Virtuell virkelighet i dag

Virtuell virkelighet har fortsatt ikke fått sitt helt store gjennombrudd, men det finnes i dag en del gode konkurrerende plattformer som kan tilby ulike former for spill og annen underholdning i en virtuell virkelighet. Noen er enkle todimensjonale løsninger som for eksempel flere ulike løsninger for virtuelle sykkelritt. Det disse løsningene mangler i grafisk kompleksitet og tredimensjonalitet tar de igjen med at systemene for eksempel kan styre motstand og helling på sykkelen du bruker, som virkelig kan gjør at kroppen fysisk føler at den er til stede i for eksempel en oppoverbakke. Andre muligheter med virtuell virkelighet er ulike former for løsninger med hjelm der du kan oppleve tredimensjonalt hva som skjer i for eksempel et spill. Det kan være alt fra opplevelser inspirert av skrekkfilmer til simulatorer der du for eksempel kan kjøre lastebil og snu deg til høyre eller venstre og oppleve veien på en mer autentisk måte.

Utvidet virkelighet

Et begrep som kanskje er minst like spennende som virtuell virkelighet er utvidet virkelighet, det engelske begrepet er augmented reality. Dette betyr kort fortalt at verden rundt deg kombineres med en virtuell virkelighet. Et banalt eksempel er Pokemon Go, et spill der du kan gå rundt i den virkelige verden og så figurere fra Pokemon på mobilskjermen på toppen av den virkelige fysiske bakgrunnen du befinner deg i. Det finnes mange spennende muligheter med utvidet virkelighet, både nyttige applikasjoner som oversettelse av veiskilt men i tillegg mange muligheter for underholdning der den virkelige verden og en virtuell virkelighet smelter sammen.

Å for eksempel kombinere ditt eget hjem som bakgrunn med virtuelle karakterer og figurer kan skape en opplevelse som både blir mer virkelig ved å gi deg elementer fra din omgivelse samtidig som den kan gjøre kravene til maskinvaren i systemet lavere. Det kan muligens også gjøre opplevelsen bedre ved at du ikke kastes ut i en verden der kroppen din ikke synes at omgivelsene, som for eksempel en simulert jungel, stemmer overens med hva sansene dine oppfatter rundt deg. Å se ditt eget hjem på skjermen, bare med tillegg av noen ekstra personer, bør være mye enklere for hjernen å håndtere.

Muligheter i fremtiden

Bedre løsninger for grafikk og tredimensjonale opplevelser vil kanskje dytte virtuell virkelighet over kneika og føre til at det blir et produkt som mange tar i bruk. Samtidig er det kanskje nærliggende å tro at også en tid fremover vil det være de enkle løsningene basert på for eksempel mobiltelefonen som vil dominere. Spesielt kombinert med utvidet virkelighet der du kan oppleve virtuell virkelighet kombinert med trygge omgivelser.